MS ISO MS ISO

 

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor sedang dalam proses mengemaskini Dokumen MS ISO 9001:2015