MS ISO MS ISO

 

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor telah berjaya memperolehi persijilan MS ISO dengan standard baharu 9001:2015 daripada SIRIM QAS International. Skop utama pensijilan adalah "Pengurusan Dan Pentadbiran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Merangkumi Semua Proses Utama Dan Proses Sokongan"