Koleksi Koleksi

Perpustakaan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor mempunyai koleksi bahan pinjaman dan rujukan yang terdiri daripada buku-buku, laporan, kertas kerja, soalan peperiksaan, risalah, keratan akhbar, jurnal, bahan audio visual dan sebagainya. Berikut disenaraikan bahan-bahan tersebut:

  • Penyata Rasmi (keluaran tahun 1959 hingga terkini)
  • Buku
    • Koleksi Am
    • Agama Islam
    • Sains Sosial
    • Politik
    • Pembangunan Ekonomi
    • Pembangunan Sosial
    • Dasar Kerajaan
    • Undang-undang
    • Kamus Bahasa
    • Pengurusan
    • Kesenian
    • Pelancongan
    • Biografi
    • Geografi
    • Sejarah Selangor
  • Majalah Semasa dan Majalah Berjilid
  • Pengkalan data dalam talian
    • NSTP e-Media
    • Lawnet
  • Bahan Audio Visual
  • Kertas Kerja Seminar / Persidangan
    • Laporan, kertas kerja dari pelbagai seminar, nota kursus, unit dan agensi kerajaan
  • Laporan Tahunan
    • Diterima dari jabatan-jabatan kerajaan, badan berkanun, institusi-institusi kewangan dan swasta
  • Laporan dan pelan struktur daerah-daerah Negeri Selangor
  • Laporan-laporan Ekonomi
    • Malaysia
    • Negeri Selangor
  • Laporan Perangkaan

    • Statistik penduduk am, pertanian, tenaga buruh, industri dan perdagangan
  • Koleksi Pekeliling Kerajaan
  • Koleksi Risalah
    • Kumpulan risalah dalam pelbagai perkara terpilih
  • Akhbar / Fail Keratan Akhbar
    • Dalam pelbagai bidang terpilih khususnya dari sekitar Negeri Selangor
  • Jurnal
    • Constitutions of Countries of the World
    • Critical ASIAN Studies
    • Developing Economics
    • Electrocal Studies
    • Parliamentary Affairs
    • Political Communication
    • Global Competitiveness Reports
    • Journal of Transport Economics and Policy
    • Asian Journal of Political Science
  • Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
    • Laporan Tahunan, Buku Bajet, Laporan Ekonomi dan lain-lain
  • Negeri Selangor
    • Buku-buku mengenai Negeri Selangor